Klacht indienen

Hoe werkt het?

Bij Garanti BBVA International hechten wij veel waarde aan een goede relatie met onze klanten. Wij zijn er blijvend op gericht om onze dienstverlening op een hoger peil te brengen en de relatie met u te verstevigen. Toch kan het voorkomen dat u teleurgesteld of niet tevreden bent over ons. Dat willen wij graag weten, zodat wij er alles aan kunnen doen om de relatie met u weer naar tevredenheid te kunnen herstellen.

Een klacht indienen

Wanneer u een klacht heeft over onze dienstverlening, ontvangen wij deze graag schriftelijk van u. Daarvoor heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U mailt uw klacht naar ons via het klachtenformulier. 
  • U kunt het ingevulde klachtenformulier ook faxen t.a.v. Klachten Afhandeling. U vindt de hiervoor benodigde contactgegevens op ons contactoverzicht.
  • Natuurlijk kunt u ook een klachtenformulier telefonisch bij ons aanvragen. U vindt de hiervoor benodigde contactgegevens op ons contactoverzicht.

De procedure

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klachtenformulier sturen wij u een bevestiging- via e-mail, fax of via de gewone post dat uw klacht is ontvangen, geregistreerd en in behandeling is genomen.

Deze bevestiging is voorzien van een referentienummer van de klacht, welke u kunt gebruiken voor mogelijke vervolg correspondentie. Verder laten wij u in deze bevestiging weten wie uw klacht gaat afhandelen en binnen welk termijn u van ons een reactie kunt verwachten.


Vervolg klachtenprocedure

Indien u na het doorlopen van onze klachtenprocedure van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening (KiFiD).

De gegevens van KiFiD zijn

  • KiFiD
  • Postbus 93257
  • 2509 AG DEN HAAG
  • Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-355 22 48
  • E-mail klachtenservice@garantibank.eu

Wij verwijzen naar de website www.kifid.nl. voor nadere informatie over de procedure van KiFiD. U kunt uw klacht indienen binnen drie maanden nadat de klacht door ons is afgehandeld, indien er nog steeds sprake is van een geschil.

Klachtenformulier