Support

Depositogarantiestelsel (DGS)

Tegoeden aangehouden bij Garanti BBVA International worden wettelijk beschermd door het Nederlandse Depositogarantiestelsel, uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).

 

Algemene beschermingslimiet

Als spaarder wilt u geen risico’s lopen met uw spaargeld. Bij Garanti BBVA International is uw geld beschermd door het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Uw geld is wettelijk beschermd van 1 cent tot € 100.000,- als uw bank failliet gaat. Deze bescherming is automatisch geregeld. De Nederlandsche Bank (DNB) voert deze regeling namens de Nederlandse overheid uit. 

 

Beschermingslimiet voor gezamenlijke rekeningen

Bij gezamenlijke rekeningen geldt de limiet van € 100.000,- voor elke rekeninghouder afzonderlijk. Een en/of rekening met twee rekeninghouders is beschermd tot maximaal € 200.000,-.


Meer informatie

In het algemeen vallen alle particuliere rekeninghouders en bedrijven onder het depositogarantiestelsel, bij welke bank je ook zit. Voor bepaalde tegoeden geldt een uitzondering.

 

Verdere informatie kunt u vinden op het informatieblad: Informatieblad Depositogarantiestelsel.  

 
Tevens kunt u meer informatie vinden op: www.dnb.nl onder 'Depositogarantiestelsel'.