Support

Depositogarantiestelsel (DGS)

Tegoeden aangehouden bij Garanti BBVA International worden beschermd door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel, uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).

 

Algemene beschermingslimiet

Indien een tegoed niet beschikbaar is voor de rekeninghouder omdat een bank niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, worden de rekeninghouders terugbetaald door het Nederlandse depositogarantiestelsel. De terugbetaling bedraagt ten hoogste € 100.000 per bank. Dit betekent dat alle tegoeden bij dezelfde bank bij elkaar worden opgeteld om te bepalen welk bedrag wordt gedekt.

 

Beschermingslimiet voor gezamenlijke rekeningen

Bij gezamenlijke rekeningen geldt de limiet van € 100.000 voor elke rekeninghouder afzonderlijk.

 

Meer informatie

In het algemeen vallen alle particuliere rekeninghouders en bedrijven onder het depositogarantiestelsel. Voor bepaalde tegoeden geldt een uitzondering. Verdere informatie kunt u vinden op het informatieblad: Informatieblad Depositogarantiestelsel  Tevens kunt u meer informatie vinden op: www.dnb.nl onder 'Depositogarantiestelsel'.